Mekkeli Fetihler: futuhat makkiyah

Gözat Başlıkları Bölüm I: Bilgi Üzerine (Maarif) Bölüm II: Etkileşimler (Muamalat) Bölüm IV: Meskenler (Manazil) Girişler Bölüm V: Tartışmalar (Munazalat) Bölüm III: Eyaletler (Ahwal) Bölüm VI: İstasyonlar (Kutup Makamı) Birinci Bölüm İkinci Bölüm Üçüncü Bölüm Dördüncü Bölüm

Mekke Fetihleri - 3. Bulaq Sürümü

Chapter:
Diyalog ve tartışmanın mekânını bilmek, Muhammed ve Musavi varlığındandır.
  önceki sayfa

Contents

sonraki Sayfa  
 

Page 96 - from Volume üç (Display Image)


futmak.com - Meccan Revelations - Page  - from Volume

Bir kitap, zahir ve şehadet gibi, kelime olarak iç ve gaybın sureti gibi, sonra Allah Kur'an'a kalpten bir sûre yapmış ve bu sûreyi denk kılmıştır. Kur'an'ın âyetlerini, Kur'an'ın âyetlerine üstün kıldığı bir âyet kıldı ve bu Kur'ân sûrelerini üçte bir ağırlığında bir sûre kıldı. yarı yarıya, dörtte biri ve işte o zaman ona o surenin statüsünü verdi.Farklılık ve konuşulanlar açısından farklılık, farklı sistemler nedeniyle meydana geldi, bu yüzden Yüce Allah'a dua edin. Ona gösterdiğimizi anlıyorsunuz, çünkü O, Rahmân'dır, Rahmân'dır.

« geldi »

ßæä ÇáÞÑÂä äæÑÇ ÈãÇ Ýíå ãä ÇáÂíÇÊ ÇáÊí ÊØÑÏ ÇáÔÈå ÇáãÖáÉ ãËá Þæáå ÊÚÇáì áóæú ßÇäó ÝöíåöãÇ ÂáöåóÉñ ÅöáøóÇ Çááå áóÝóÓóÏóÊÇ æÞæáå áÇ ÃõÍöÈøõ ÇáúÂÝöáöíäó æÞæáå ÝóÓúÆóáõæåõãú Åöäú ßÇäõæÇ íóäúØöÞõæäó æÞæáå ÝóÃúÊö ÈöåÇ ãä ÇáúãóÛúÑöÈö æÞæáå ÅöÐÇð áóÇÈúÊóÛóæúÇ Åöáìþ Ðöí ÇáúÚóÑúÔö ÓóÈöíáðÇ æÞæáå áóæóÌóÏõæÇ Ýöíåö ÇÎúÊöáÇÝÇð ßóËöíÑÇð æÞæáå ÝóÃúÊõæÇ Buna benzer bir surede ve delil bağlamında gelen her şey onun nur olmasındandır.

« geldi »

æÃãÇ ßæäå ÖíÇÁ ÝáãÇ Ýíå ãä ÇáÂíÇÊ ÇáßÇÔÝÉ ááÃãæÑ æÇáÍÞÇÆÞ ãËá Þæáå ßõáøó íóæúãò åõæó Ýí ÔóÃúäò æÓóäóÝúÑõÛõ áóßõãú Ãóíøõåó ÇáËøóÞóáÇäö æÞæáå ãä íõØöÚö ÇáÑøóÓõæáó ÝóÞóÏú ÃóØÇÚó Çááå æÞæáå ÃóäúÈöÆõæäöí ÈöÃóÓúãÇÁö åÄõáÇÁö æÞæáå áöãÇ ÎóáóÞúÊõ ÈöíóÏóíøó æÞæáå æãÇ ÊóÔÇÄõäó ÅöáøóÇ Ãóäú íóÔÇÁó Çááå æÞæáå ßõáøñ ãä ÚöäúÏö Çááå æÞæáå ÝóÃóáúåóãóåÇ Onun ahlaksızlığı, takvası ve benzerleri, gerçeklerin gidişatını gösterir ve O'nun sözü gibidir ve sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı.

« geldi »

Şifa olduğuna gelince, o, Kitabın ve bütün dua ayetlerinin açılışıdır.

« geldi »

Onun bir rahmet olmasına gelince, o, kullarına iyilik ve müjde vaadinden kendisine düşeni, örneğin: "Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin" ve "Rabbiniz kendi üzerine yazdı" demesi gibi şeyleri içerir. rahmeti, rahmetim ve daha niceleri demesidir.

« geldi »

Onun hidayetine gelince, her âyet bir mahkemedir ve Kur'an'da, ihtimalin girmediği her metin zikredilir ve onun sözü gibi öndeki zahiri dışında ondan anlaşılmaz. Ben cinleri ve insanları ancak bana ve onun sözüne kulluk etsinler diye yarattım, sizin için acizlik içinde ve kim ona gelirse ve kim affeder ve barışırsa, onun mükâfatı Allah'a aittir. ayetler sayısızdır.

« geldi »

Bu bir zikir olduğuna gelince, o, Nuh kavminin, Ad, Semud kavminin, Lût kavminin, İke kavminin ve İke kavminin kıssası gibi, kavimlerin küfrleriyle helak olmalarına ilişkin nazar ve kıssaların âyetlerini ve kıssalarını içerir. Rass halkı.

« geldi »

Arapça olmasına gelince, tanımında istenen anlamı verirken ve telaffuzun kısalığı ile bilgilendirme yaparken toplama ve çıkarma kelimelerini değiştirerek hikayelerin tekrarını ve benzerliklerinin net bir şekilde düzenlenmesini ve netleştirilmesini içerir, such as his saying they count every shout against them and his saying what they struck for you except the words of the most uttered. ÇáúãÇÁõ æÞõÖöíó ÇáúÃóãúÑõ æÇÓúÊóæóÊú Úóáóì ÇáúÌõæÏöíøö æÞöíáó ÈõÚúÏÇð áöáúÞóæúãö ÇáÙøóÇáöãöíäó æÞæáå æÃóæúÍóíúäÇ Åöáìþ Ãõãøö ãõæÓìþ Ãóäú ÃóÑúÖöÚöíåö ÝóÅöÐÇ ÎöÝúÊö Úóáóíúåö ÝóÃóáúÞöíåö Ýí Çáúíóãøö æáÇ ÊóÎÇÝöí æáÇ ÊóÍúÒóäöí ÅöäøóÇ ÑóÇÏøõæåõ Åöáóíúßö æÌÇÚöáõæåõ ãä ÇáúãõÑúÓóáöíäó ßá Ðáß Ýí ÂíÉ æÇÍÏÉ ÊÍÊæí Úáì ÈÔÇÑÊíä æÃãÑíä ÈÚáã äÇÝÚ æÊÈííä ÈÈÔÑì ãä Çááå ?

« geldi »

Açık olmasına gelince, o, saadet ehlinin ve sefalet ehlinin vasıflarını göstermesi ve "Mü'minler kurtuluşa ermiştir" demesi gibi, selâmet ehlinin başkalarından aldığı sıfatlarladır. ta ki son ayetlere ve Allah'ın kendilerini mü'minlerin kendilerinden satın aldığını ve hepsinin O'nun isimleri olduğunu ve hepsinin O'nun isimleri, manaları ve ayetleri olduğunu söylemesine kadar. haktır ve O, yol gösterir, yirmibirinci kitabı bu sûrenin kemâliyle tamamlar.

" Yirmi Altıncı Bölüm Üç Yüz Muhammedi Musaviye'den Diyalog ve İhtilaf Evini Bilmek "

Allah bizler nerede olursak olalım *** güzel benliğinin isimleri olmadan iner.

O ışıktır ve ışık onun görünüşüdür *** ve bu yüzden onu bizden uzaklaştırdı

Varlık varlıkları karanlıktır *** ve onlar yakının en aşağısıdır, en aşağısı değil

Sonra bir namus tablosuyla onu üzdük *** Özetle evet üzülmedik

Allah dilencinin sesini duydu bizden istediği şeyle

Bu yüzden asla *** olacağız ve bu yüzden varız ve hala öyleyiz

Varlığının mahiyetinde bizi *** doğurmak dilerse güvende oluruz.

Sanatın yavrularında akıl karışıklığı *** Ne zaman şarkı söylese içki onu mutlu eder.

Biz de onunla bize göründük de o kabul etmedi *** Biz de onu kendi adımıza ve bize helal kılınanı helal kıldık.


Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6524 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6525 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6526 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6527 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6528 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6529 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6530 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6531 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6532 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6533 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6534 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6535 from Konya Manuscript
futmak.com - Meccan Revelations - Page 6536 from Konya Manuscript
  previous page

Contents

next page  
  Bu, Büyük Üstad Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin Mekke Vahiyleri kitabıdır.

Sayfa numarası, standart baskı olarak bilinen Kahire baskısı (Dar al-Kutub al-Arabiya al-Kubra) ile uyumludur. Altyazılar köşeli parantez içine eklenmiştir.

 

Search inside the Meccan Revelations

Sayfa 96 - Cilt üç'den (Alıntılar: Sayfa)

[Bölüm: üç] - Arayanlara ve gelenlere fayda sağlamak üzere Yasanın akıllıca bir tavsiyesi üzerine ve bu, bu kitabın son bölümleridir. (Videolar bu Bölümle ilgili)

الوصول السريع إلى [الأبواب]: -
[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560]


Bazı içeriklerin Arapçadan Yarı Otomatik olarak çevrildiğini lütfen unutmayın!